Sıralama algoritmaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Sıralama algoritmaları, bilgisayar biliminde önemli bir konudur. Bu makalede, farklı sıralama algoritmalarının çalışma prensipleri ve verimlilik analizleri ele alınacaktır. Sıralama algoritmaları, bir dizi veya liste içindeki elemanları belirli bir düzene göre sıralamak için kullanılan yöntemlerdir. Bu algoritmalar, veri analizi, veritabanı yönetimi, programlama ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sıralama algoritmalarının temel amacı, verileri düzenlemek ve belirli bir düzene göre sıralamaktır. Bu düzenleme işlemi, verilerin daha hızlı erişilebilmesini sağlar ve veri analizi süreçlerini kolaylaştırır. Sıralama algoritmaları, farklı yaklaşımlar ve yöntemler kullanarak verileri sıralar. Bu makalede, kabarcık sıralama, seçmeli sıralama, ekleme sıralama ve birleştirme sıralama gibi yaygın kullanılan algoritmalar ele alınacaktır.

Bubble Sort (Kabarcık Sıralama)

Kabarcık sıralama, temel bir sıralama algoritmasıdır. Bu algoritma, veri listesindeki elemanları karşılaştırarak sıralar. Çalışma prensibi oldukça basittir. İlk olarak, listedeki ilk iki elemanı karşılaştırır ve gerekiyorsa yerlerini değiştirir. Ardından, ikinci ve üçüncü elemanı karşılaştırır ve gerekiyorsa yerlerini değiştirir. Bu işlem, listenin sonuna kadar devam eder. Yani, her adımda en büyük eleman listenin sonuna doğru hareket eder.

Örneğin, bir sayı listemiz olsun: 5, 2, 8, 3, 1. Kabarcık sıralama algoritması bu listeyi şu şekilde sıralar: 1, 2, 3, 5, 8. İlk adımda, 5 ve 2 karşılaştırılır ve yerleri değiştirilir. İkinci adımda, 5 ve 8 karşılaştırılır ve yerleri değiştirilmez. Bu işlem, listenin sonuna kadar devam eder ve en büyük eleman en sona yerleşir.

Kabarcık sıralama algoritmasının zaman karmaşıklığı ise O(n^2)’dir. Yani, veri listesindeki eleman sayısı arttıkça sıralama süresi karesel olarak artar. Bu nedenle, büyük veri setleri için kabarcık sıralama algoritması pek tercih edilmemektedir. Ancak, küçük veri setleri için hala kullanılabilir bir seçenektir.

Selection Sort (Seçmeli Sıralama)

Seçmeli sıralama algoritması, bir dizi içindeki elemanları sıralamak için kullanılan basit bir sıralama algoritmasıdır. Bu algoritma, her adımda dizideki en küçük elemanı bulup sıralı kısmın başına yerleştirir. İşlem, dizinin başından başlayarak elemanları tek tek karşılaştırarak gerçekleştirilir.

Seçmeli sıralama algoritmasının çalışma prensibi şu şekildedir:

 • İlk adımda, dizideki en küçük eleman bulunur ve dizinin ilk elemanı ile yer değiştirilir.
 • İkinci adımda, ikinci en küçük eleman bulunur ve dizinin ikinci elemanı ile yer değiştirilir.
 • Bu adımlar, dizinin son elemanına kadar tekrarlanır.

Seçmeli sıralama algoritmasının zaman karmaşıklığı O(n^2)’dir. Bu, algoritmanın performansının büyük dizilerde düşük olacağı anlamına gelir. Ancak, küçük dizilerde iyi bir performans sergiler.

Verimlilik analizi açısından, seçmeli sıralama algoritması en kötü durumda bile diğer bazı sıralama algoritmalarından daha hızlı olabilir. Ancak, genel olarak daha iyi performans gösteren daha gelişmiş sıralama algoritmaları mevcuttur.

İteratif Seçmeli Sıralama

İteratif seçmeli sıralama algoritması, bir dizi içindeki elemanları sıralamak için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu algoritma, adım adım ilerler ve her adımda dizideki en küçük elemanı bulup, onu sıralanmış bölüme yerleştirir. İteratif seçmeli sıralama algoritmasının adımları şu şekildedir:

 1. Dizinin ilk elemanını seçin ve onu en küçük eleman olarak kabul edin.
 2. Dizinin geri kalan elemanlarını dolaşarak, en küçük elemanı bulun.
 3. En küçük elemanı sıralanmış bölüme yerleştirin ve sıralanmış bölümün boyutunu bir artırın.
 4. Adımları tekrarlayarak, tüm elemanlar sıralanana kadar devam edin.

Bir örnek uygulama yapalım: Elimizde [5, 2, 8, 3, 1] şeklinde bir dizi olsun. İteratif seçmeli sıralama algoritmasını kullanarak bu diziyi sıralayalım.

Adım Dizi Durumu
1 [5, 2, 8, 3, 1]
2 [1, 2, 8, 3, 5]
3 [1, 2, 8, 3, 5]
4 [1, 2, 3, 8, 5]
5 [1, 2, 3, 5, 8]

Sonuç olarak, [5, 2, 8, 3, 1] dizisi, iteratif seçmeli sıralama algoritması kullanılarak [1, 2, 3, 5, 8] şeklinde sıralanmıştır.

Recursive Seçmeli Sıralama

Recursive Seçmeli Sıralama, bir dizi elemanını sıralamak için kullanılan etkili bir sıralama algoritmasıdır. Bu algoritma, seçmeli sıralama algoritmasının bir varyasyonudur ve aynı temel prensipleri takip eder. Ancak, farklı olarak, seçme işlemini tekrarlayan bir şekilde gerçekleştirir.

Recursive Seçmeli Sıralama algoritması, bir dizinin en küçük elemanını bulmak ve dizinin başına yerleştirmek için rekürsif bir yaklaşım kullanır. İlk adımda, dizideki en küçük elemanı bulmak için seçmeli sıralama algoritmasının mantığına uygun olarak bir döngü kullanılır. En küçük eleman bulunduktan sonra, bu eleman dizinin başına yerleştirilir.

Sonra, sıralanmış olmayan alt dizi üzerinde aynı işlem tekrarlanır. Yani, sıralanmamış alt dizi içindeki en küçük eleman bulunur ve başa yerleştirilir. Bu işlem, dizinin tamamı sıralanana kadar devam eder. Bu şekilde, Recursive Seçmeli Sıralama algoritması, diziyi küçük parçalara böler ve her parçayı sıralar.

Recursive Seçmeli Sıralama algoritmasının örnek kullanım senaryoları arasında bir dizi sayının sıralanması, bir metin belgesindeki kelimelerin alfabetik sıraya göre sıralanması ve bir veritabanındaki kayıtların belirli bir sıraya göre sıralanması bulunabilir. Bu algoritma, büyük ve karmaşık veri setlerini sıralamak için ideal bir seçenektir ve verimli bir şekilde çalışır.

Insertion Sort (Ekleme Sıralama)

Ekleme sıralama algoritması, sıralanmamış bir dizideki elemanları sıralı bir şekilde yerleştirmek için kullanılan etkili bir sıralama yöntemidir. Temel mantığı, her adımda bir elemanı doğru konumuna yerleştirmektir. Bu algoritma, adım adım çalışır ve her adımda bir elemanı, önceki sıralı kısmın içine yerleştirir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, elimizde 5, 2, 4, 6, 1, 3 şeklinde sıralanmamış bir dizi olsun. İlk adımda, 2 elemanını alırız ve bu elemanı önceki sıralı kısma yerleştiririz. Dizi şimdi 2, 5, 4, 6, 1, 3 şeklinde olur. İkinci adımda, 4 elemanını alırız ve bu elemanı önceki sıralı kısma yerleştiririz. Dizi şimdi 2, 4, 5, 6, 1, 3 şeklinde olur. Bu adımlar sırasıyla devam eder ve sonunda tüm elemanlar sıralı bir şekilde yerleştirilir.

Ekleme sıralama algoritmasının zaman karmaşıklığı O(n^2)’dir. Bu, algoritmanın veri setinin büyüklüğüne bağlı olarak performansının düşük olabileceği anlamına gelir. Ancak, küçük veri setleri için oldukça etkilidir ve bazı durumlarda diğer sıralama algoritmalarından daha hızlı çalışabilir.

Binary Insertion Sort (İkili Ekleme Sıralama)

İkili ekleme sıralama algoritması, bir dizi elemanın sıralanmasında kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu algoritma, elemanları sıralı bir şekilde yerleştirmek için ikili arama yöntemini kullanır. İkili ekleme sıralama algoritmasının çalışma prensibi oldukça basittir. İlk olarak, sıralanacak diziye bir eleman eklenir. Ardından, bu elemanın doğru konumunu belirlemek için ikili arama yapılır ve eleman uygun konuma yerleştirilir. Bu adımlar, tüm elemanlar sıralanana kadar tekrarlanır.

İkili ekleme sıralama algoritmasının birkaç avantajı vardır. İlk olarak, bu algoritma, diğer sıralama algoritmalarına göre daha hızlı çalışır. İkili arama yöntemi, elemanların doğru konumunu belirlemek için daha az karşılaştırma yapılmasını sağlar. Bu da algoritmanın zaman karmaşıklığını azaltır. İkinci olarak, ikili ekleme sıralama algoritması, veri yapısının yapısını bozmaz. Diğer sıralama algoritmaları bazen veri yapısının yapısını değiştirirken, ikili ekleme sıralama algoritması veri yapısının yapısını korur. Bu da algoritmanın kullanımını daha kolay hale getirir ve veri kaybını önler.

Shell Sort (Shell Sıralama)

Shell sıralama algoritması, Insertion Sort algoritmasının geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu algoritma, büyük bir liste üzerindeki sıralama işlemini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Shell sıralama, adımlarının performans analiziyle birlikte oldukça etkili bir sıralama algoritmasıdır.

Shell sıralama algoritmasının adımları şu şekildedir:

 1. İlk olarak, sıralanacak listeyi belirli bir aralıkta böleriz.
 2. Her bir alt liste için Insertion Sort algoritmasını uygularız.
 3. Aralığı daraltarak, alt listeleri tekrar tekrar sıralarız.
 4. En sonunda, aralığı 1’e indirerek tüm liste üzerinde bir kez daha Insertion Sort uygularız.

Shell sıralama algoritması, Insertion Sort algoritmasına göre daha hızlı çalışır çünkü alt listeleri sıralarken büyük adımlar atlar. Bu sayede, listenin daha hızlı bir şekilde sıralanmasını sağlar. Performans analizi yapıldığında, Shell sıralama algoritmasının zaman karmaşıklığının O(n log n) olduğu görülür. Bu da, büyük listelerde daha hızlı ve verimli bir sıralama işlemi gerçekleştirebileceğimiz anlamına gelir.

Merge Sort (Birleştirme Sıralama)

Birleştirme sıralama, sıralanması gereken bir diziyi sürekli olarak ikiye bölen ve ardından bu küçük parçaları birleştirerek sıralayan bir sıralama algoritmasıdır. Bu algoritma, “böl ve fethet” stratejisine dayanır ve veri kümesini daha küçük parçalara ayırarak sıralama işlemini gerçekleştirir. Bu sayede, daha küçük parçaların sıralanması kolaylaşır ve sonunda tüm dizi sıralanmış olur.

Birleştirme sıralama algoritması, öncelikle veri kümesini ikiye böler. Ardından, her bir parçayı ayrı ayrı sıralar. Son olarak, sıralanmış parçaları birleştirerek tam sıralanmış bir dizi elde eder. Bu işlem, alt dizilerin boyutu 1’e kadar küçülene kadar tekrarlanır.

Birleştirme sıralama algoritmasının zaman karmaşıklığı O(n log n) olarak bilinir. Bu, algoritmanın veri kümesindeki eleman sayısının logaritmik bir oranda artmasına rağmen performansının düşmediği anlamına gelir. Bu nedenle, büyük veri kümesi üzerinde de etkili bir şekilde çalışabilir.

Birleştirme sıralama algoritması, sıralama işlemini parçalara ayırarak gerçekleştirdiği için hafızayı daha verimli kullanır. Ancak, bu algoritmanın bir dezavantajı, ekstra bellek alanı gerektirmesidir. Çünkü her bir parça için ayrı bir bellek alanı oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, çok büyük veri kümesi üzerinde çalışırken bellek kullanımını dikkate almak önemlidir.

Recursive Merge Sort

Recursive birleştirme sıralama algoritması, bir dizi elemanı sıralamak için bir bölme ve birleştirme işlemi kullanır. Bu algoritma, bir diziyi sürekli olarak ikiye böler ve ardından bu alt dizileri sıralayarak birleştirir.

Recursive merge sort algoritmasının adımları şunlardır:

 1. Diziyi ikiye bölerek alt dizilere ayırın.
 2. Her alt diziyi ayrı ayrı sıralayın. Bu adımı, dizinin boyutu 1’e eşit olana kadar tekrarlayın.
 3. Sıralanmış alt dizileri birleştirerek orijinal diziyi elde edin.

Bu adımlar, dizinin her seferinde yarıya indirildiği ve ardından birleştirildiği için “recursive” olarak adlandırılır. Recursive merge sort, büyük bir dizi sıralamak için etkili bir algoritmadır çünkü her adımda işlem sayısı n/2’ye düşer.

Bir örnek uygulamaya bakalım:

Elimizde [7, 2, 9, 4, 1, 5, 3] şeklinde sıralanmamış bir dizi olsun. Recursive merge sort algoritmasını kullanarak bu diziyi sıralamak istiyoruz.

İlk adımda, diziyi ikiye böleriz: [7, 2, 9, 4] ve [1, 5, 3]. Her alt dizi için sıralama adımlarını tekrarlayalım.

İlk alt dizi olan [7, 2, 9, 4] için recursive merge sort’u uyguladığımızda, bu alt diziyi [2, 4, 7, 9] şeklinde sıralarız.

İkinci alt dizi olan [1, 5, 3] için de aynı adımları uygularız ve bu alt diziyi [1, 3, 5] şeklinde sıralarız.

Son adımda, sıralanmış alt dizileri birleştiririz. [2, 4, 7, 9] ve [1, 3, 5] dizilerini birleştirerek [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9] şeklinde sıralanmış bir dizi elde ederiz.

Recursive merge sort algoritması, büyük veri setlerinde ve karmaşık sıralama problemlerinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu algoritma, sıralama işlemini hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirir.

Iterative Merge Sort

İteratif birleştirme sıralama algoritması, birleştirme sıralama algoritmasının bir varyasyonudur. Bu algoritma, veri kümesini küçük parçalara böler, ardından bu parçaları birleştirerek sıralı bir sonuç elde eder. İteratif birleştirme sıralama algoritması, özellikle büyük veri kümesi sıralamalarında etkili bir şekilde kullanılır.

Algoritmanın çalışma prensibi şu şekildedir:

 • Veri kümesi, öncelikle tek elemanlı alt listelere bölünür.
 • Her alt liste, birleştirme işlemi ile diğer alt listelerle birleştirilir.
 • Birleştirme işlemi, iki alt listeyi karşılaştırarak elemanları sıralar ve yeni birleştirilmiş bir alt liste oluşturur.
 • Birleştirme işlemi, tüm alt listeler birleştirilene kadar tekrarlanır.
 • Son olarak, tüm alt listeler birleştirilerek sıralı bir sonuç elde edilir.

İteratif birleştirme sıralama algoritması, örneğin bir dizi elemanlarını sıralamak için kullanılabilir. Bu algoritmanın kullanım senaryolarından biri, büyük veri kümesi sıralamalarıdır. Büyük veri kümesi sıralamalarında, algoritmanın zaman ve hafıza karmaşıklığı açısından etkili bir performans sergilediği bilinmektedir.

Örnek bir kullanım senaryosu şöyle olabilir: Bir e-ticaret sitesi, müşterilerinin siparişlerini sıralamak için iteratif birleştirme sıralama algoritmasını kullanabilir. Bu sayede, müşteri siparişleri hızlı ve verimli bir şekilde sıralanabilir, müşteri memnuniyeti artırılabilir ve iş süreçleri optimize edilebilir.

Kategoriler

Open chat
rankZup.com
Merhaba, size yardımcı olabilmemiz için işletmenizi veya websitenizi bizimle paylaşır mısınız?
İşletmenizi ve sektörünüzü inceleyip daha etkili dönüşler yapabiliriz.