SEO danışmanlığı nedir? Görevleri nelerdir?

SEO danışmanlığı, web sitelerinin SEO uyumlu hale gelmesi için yapılan çalışmaların denetlenmesidir. SEO danışmanları, uygulamada bizzat yer almasa da o alanda çalışanları yönlendirir. Bu konuda danışmanlık almak isteyen kişiler, danışmanın tavsiyelerini uygulamalı ve sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

SEO danışmanlığı hizmeti sayesinde web sitesi sahipleri, Google’da üst sıraya çıkma hedeflerini gerçekleştirebilir. Danışmanlar, gerekli yönlendirmeleri yapar. Aynı zamanda yapılan yönlendirmelerin hayata geçirilip geçirilmemesi noktasında gerekli kontroller sağlanır. SEO danışmanı olmak isteyenlerin ilk önce bazı şartları taşıdığından emin olması gerekir. Eğitime ve gelişime açıklık bu noktada en önemli becerilerden biridir. Aynı zamanda internet teknolojilerine ilgi duymak da gerekli yetkinlikler arasındadır.

SEO Danışmanı Nedir?

SEO, Search Engine Optimization (Arama Motoru Optimizasyonu) kelimelerinin kısaltmasıdır. SEO, bir web sitesinin arama motorlarında daha iyi sıralamasını ve daha fazla organik trafik elde etmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, web sitelerinin arama motorlarının öncelikli olarak arama sonuçlarında yer almasını sağlamak için, içeriklerinin ve tasarımlarının arama motorlarının algoritmalarına uygun hale getirilmesi süreci olarak tanımlanabilir.

SEO danışmanlığı ise, bir web sitesinin SEO çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek için profesyonel hizmettir. SEO danışmanları, bir web sitesinin arama motorlarında daha iyi sıralamasını ve daha fazla organik trafik elde etmeyi amaçlayan çalışmaları planlar ve yürütürler. Bu çalışmalar arasında, anahtar kelime araştırması, içerik oluşturma, bağlantı kurma (link building) gibi çalışmalar yer alır.

SEO danışmanlığı, bir web sitesinin arama motorlarında daha iyi sıralamasını ve daha fazla organik trafik elde etmeyi amaçlayan önemli bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde, bir web sitesi arama sonuçlarında daha üst sıralarda görünebilir ve daha fazla ziyaretçi çekebilir. Böylece, web sitesi sahipleri ve işletmeler, daha fazla müşteri potansiyeline sahip olabilirler.

SEO Danışmanı Kime Denir?

SEO danışmanı; firmaları, kişileri web sitelerini arama motorlarında üst sıralara çıkarma noktasında bilgilendiren kişidir. Danışmanlar inceledikleri web sitesini SEO uyumluluğu açısından değerlendirir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda yapılması gerekenler belirlenir. Bu konuda firma yetkililerine gerekli bilgiler verilir. SEO danışmanı kendi çalışma prensiplerine göre gerekli işlemleri kendisi de gerçekleştirebilir. Ancak danışmanlar genellikle yönlendirme yaparak sürece dâhil olur. Örneğin, belli bir firma bünyesinde çalışan SEO uzmanları, SEO danışmanları tarafından yönlendirilebilir. Bunun yanı sıra yazılım ve web tasarım ekibi de gerekli durumlarda danışman tarafından yönlendirilir.

SEO Danışmanı Ne İş Yapar?

SEO danışmanı, SEO ile ilgili hangi çalışmaların yapılacağını belirlemekle yükümlüdür. Bu çalışmalar oldukça kapsamlı olduğu için sürece farklı birimlerde görev yapan kişilerin dâhil edilmesi gerekir. Aynı zamanda web sitesi yöneticileri ya da firma sahipleri ile sürekli iletişim halinde olmak da önemlidir. SEO danışmanı; içerikler, sitenin teknik yapısı, tasarım gibi birçok konuda inceleme yapar. Bu konularda olması gereken standartların dışında bir durum tespit edilirse konuyla ilgili birime bilgi verilir. Bilgilendirilen birimler ise danışmanın yönlendirmesine göre hareket eder.

İçeriklerin Denetlenmesi

İçeriklerin denetlenmesi, SEO danışmanlarının ilk ilgilenmesi gereken konudur. Geçmiş yıllarda yazılmış içeriklerin güncellenmesi için içerik yazarlarına bilgi verilmelidir. Yeni yazılacak içerikler için de detaylı briefler hazırlanmalıdır. Brieflerde; kelime sayısı, kullanılacak anahtar kelimeler, başlıklar gibi detaylar yer alır. İçerikler, aranma hacmi yüksek ve long tail olarak adlandırılan anahtar kelimelerle hazırlanmalıdır. Özgünlük, okunabilirlik gibi detaylar da son derece önemlidir. Bu nedenle SEO danışmanları profesyonel içerik yazarlarından destek alınmasını talep edebilir. Bir diğer önemli husus da içeriklerin düzenli olarak hazırlanmasıdır. Siteye belirli aralıklarla yeni içerikler eklenmelidir. İçeriklerin görsellerle zenginleştirilmesi de gerekir. Burada SEO danışmanı nasıl görseller kullanılması gerektiği hakkında editörlere tavsiyeler sunar. Bu aşamadan sonra tüm içerikler hazırlandığında kontroller gerçekleştirilir. Gerekli durumlarda revizeler talep edilir.

Görsel Optimizasyonu

Görsellerin optimizasyonunun incelenmesi SEO açısından önemlidir. SEO danışmanı; görsellerin boyutlarını, çözünürlüklerini ve diğer detaylarını inceler. Yapılacak inceleme neticesinde gereken düzenlemelere karar verilir. Çok büyük görseller, site hızının yavaşlamasına neden olur. Siteye gelen ziyaretçi resimlerin geç açılması nedeniyle sayfayı kapatır. Bu nedenle ziyaretçi trafiğinin artırılması için de görsel optimizasyonu önemlidir.

Backlink Kaynaklarının Belirlenmesi

Backlink kaynaklarının belirlenmesi SEO danışmanlarının tavsiyesi üzerine yürütülen bir süreçtir. Danışmanlar, sitenin hedef kitlesine göre en uygun backlink kaynaklarını belirler. Ulusal, yerel gazeteler ya da ziyaretçi trafiği yüksek otoriter sayfalar backlink kaynağı olabilir. Backlinklerin nofollow ya da dofollow alınması noktasında da doğru karar vermek gerekir. Güvenilir olmayan sayfalardan nofollow linkler alınır. Bunun nedeni Google tarafından güvenilir olmayan sitelerden yapılan yönlendirmelerin olumsuz olarak algılanmasıdır. Dofollow linkler üzerinden sitenize doğrudan bağlantı verilir. Bu sayede hizmetlerinizle ya da ürünlerinizle ilgilenen kişiler doğrudan sayfanıza ulaşır. SEO danışmanları backlinklerin ne kadar etkili olduğunu ve başarı sağladığını da takip eder.

Altyapı ve Güvenliğin Kontrol Edilmesi

Altyapı ve güvenliğin kontrol edilmesi, SEO’da başarı elde edilmesi açısından önemlidir. SEO danışmanları, altyapı sağlayıcı firmaların sunduğu özellikleri inceler. Bu sayede sitenin SEO açısından bir eksiği olup olmadığı anlaşılır. Yeterli özelliklere sahip olmayan altyapılar yerine güvenilir bir sisteme geçilmesi de gerekebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda SEO danışmanı, web tasarım ekibine gerekli talimatları verir. SEO danışmanlığı hizmeti kapsamında URL düzenlemesi yapılması da talep edilebilir. URL’ler anlamlı ifadelerden oluşmalı ve kelimeler kısa çizgi kullanılarak ayrılmalıdır.

Tasarımsal Detayların İncelenmesi

Tasarımsal detayların incelenmesi SEO açısından önem arz eder. Kullanılan tema, renkler, yazı tipleri ve puntolarının her zaman kullanıcı odaklı olması şarttır. SEO danışmanı bu konuda tespit ettiği eksiklikleri tasarımcılara iletir. Özellikle kullanıcının işini zorlaştıran detaylar düzenlenmelidir. Tasarımda sayfa düzenine de dikkat edilmelidir. Resimlerin, yazıların yerleştirilmesi, menünün nereye konumlandırılacağı gibi detaylara ilişkin tavsiyeler sunulabilir. Web sitesi ne kadar kullanıcı odaklı olursa sıralamada iyi bir yer edinmesi o kadar kolaylaşır.

Rakip Analizi

Rakip analizi, SEO başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Aynı alanda faaliyet gösteren ve SEO başarısını elde etmiş firmaların siteleri incelenebilir. Buna göre yeni stratejiler geliştirilebilir. Rakip analizi sırasında Google’da en üst sıralarda yer alan sayfalar değerlendirilmelidir. İçerikler, tasarım, teknik altyapı gibi detaylar incelenerek buna uygun bir strateji belirlenebilir.

Uzun Vadeli Bir Strateji Geliştirilmesi

Uzun vadeli bir strateji geliştirilmesi, SEO açısından oldukça önemlidir. Kısa sürede alınan sonuçlar genellikler yeterli olmaz. Hızlı bir şekilde Google’da üst sıralara çıkan firmalar, bir o kadar hızlı bir şekilde düşebilir. Bu nedenle uzun vadede yapılması gerekenler belirlenmelidir. Sitenin sürekli güncel kalması için içerik stratejisi zamana yayılmalıdır. Siteye günlük ya da haftalık olarak girilmesi gereken içerik sayısı belirlenebilir. Aynı zamanda uzun vadede hosting ve altyapı sağlayıcılarda bir değişikliğe gerek olup olmadığı da planlanmalıdır. Stratejiler geliştirilirken paydaşların fikri alınmalıdır. Buna göre beklentiler de dikkate alınarak geliştirilen stratejiye son hali verilmelidir. Bu şekilde bir çalışma yürütüldüğü takdirde kalıcı bir sıralama elde edilebilir.

SEO Danışmanı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

SEO danışmanı olmak için yapılması gerekenler arasında ilk sırada SEO’yu tüm detaylarıyla öğrenmek gelir. SEO, durağan bir kavram değildir. Sürekli yenilenen ve değişikliğe uğrayan SEO’da başarıya götüren kurallar düzenli olarak takip edilmelidir. Google tarafından yayınlanan SEO güncellemelerinden haberdar olmanız gerekir. Aynı zamanda SEO’yla ilişkili programları kullanma becerisini de edinmelisiniz. SEO eğitimi veren ücretli ve ücretsiz pek çok kurs vardır. Bu kurslara katılarak temel ya da ileri düzeyde bilgi edinebilirsiniz. SEO’yu tam anlamıyla anlamak için uygulama sürecini öğrenmelisiniz. Bunun için kendi web siteleriniz üzerinden deneme yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra SEO uzmanları yanında staj yaparak da uygulamayı öğrenme şansınız vardır.

SEO Danışmanlığı için Gerekli Olan Bilgi ve Beceriler

SEO danışmanlığı, bir web sitesinin arama motorlarında daha iyi sıralamasını ve daha fazla organik trafik elde etmeyi amaçlayan profesyonel hizmettir. Bu hizmeti vermek için, aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olunması gerekmektedir:

  1. Arama motorlarının çalışma prensipleri: SEO danışmanları, arama motorlarının nasıl çalıştığını ve hangi faktörlerin arama sonuçlarını etkilediğini bilmelidir. Bu sayede, bir web sitesinin arama motorlarında daha iyi sıralamasını elde etmeyi amaçlayan çalışmaları doğru bir şekilde planlayabilirler.
  2. Sektör ve arama araştırması: SEO danışmanları, bir web sitesinin hangi anahtar kelimeler üzerinden arama motorlarında daha iyi sıralamasını elde etmeyi amaçladığını belirlemek için anahtar kelime araştırması yapmalıdır. Bu sayede, web sitesi içerikleri ve tasarımlarını oluştururken, anahtar kelimeler doğrultusunda yol alabilirler.
  3. İçerik oluşturma ve optimizasyonu: SEO danışmanları, içerik oluşturma ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu sayede, bir web sitesinin içeriklerini anahtar kelime densitesine göre optimiz edebilir ve yeni içerikler oluşturabilirler.
  4. Bağlantı kurma (link building): SEO danışmanları, bağlantı kurma konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu sayede, bir web sitesinin diğer web sitelerine bağlantılar kurarak, arama motorları tarafından daha değerli ve güvenilir olarak değerlendirilmesini amaçlayabilirler.
  5. Teknik SEO: SEO danışmanları, teknik SEO konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Bu sayede, bir web sitesinin tasarımını ve yapısını arama motorlarının algoritmalarına uygun hale getirebilirler

SEO Danışmanlığının Geleceği: Trendler ve Tahminler

SEO danışmanlığı, bir web sitesinin arama motorlarında daha iyi sıralamasını ve daha fazla organik trafik elde etmeyi amaçlayan hizmettir. Bu hizmetin geleceği hakkında yapılan tahminler, arama motorlarının algoritmalarındaki değişiklikler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yapılır.

Arama motorlarının algoritmalarındaki değişiklikler, SEO danışmanlarının çalışma prensiplerini ve yöntemlerini de etkileyebilir. Örneğin, arama motorlarının daha fazla sesli arama ve sesli asistanlar üzerinden yapılması beklenmektedir. Bu durumda, SEO danışmanlarının sesli arama optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmaları gerekebilir.

Teknolojik gelişmeler ise, özellikle mobil cihazlar üzerinden yapılan aramaların artması beklenmektedir. Bu durumda, SEO danışmanlarının mobil cihazlar üzerinden yapılan aramalar için optimizasyon çalışmaları yapmaları gerekebilir.

Ayrıca, giderek artan bir şekilde, arama motorlarının sosyal medya gibi diğer kanallardan da bilgi toplaması beklenmektedir. Bu durumda, SEO danışmanlarının sosyal medya optimizasyonu gibi konulara da dikkat etmeleri gerekebilir.

Sonuç olarak, SEO danışmanlığının geleceği hakkında yapılan tahminler, arama motorlarının algoritmalarındaki değişiklikler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yapılır. Bu değişikliklerin etkisiyle, SEO danışmanlarının çalışma prensipleri ve yöntemleri de değişebilir.

Kategoriler

Open chat
rankZup.com
Merhaba, size yardımcı olabilmemiz için işletmenizi veya websitenizi bizimle paylaşır mısınız?
İşletmenizi ve sektörünüzü inceleyip daha etkili dönüşler yapabiliriz.